نوشته‌ها

مصادیق عینی ملی بودن یک کنگره

مصادیق عینی ملی بودن یک کنگره

ملی بودن یک کنگره را با توجه به یک سری اصول که در آن روشن است می توان تشخصی داد، باید خاطر نشان کرد که کنفرانس ها و همایش های علمی در سطوح مختلف در سطح منطقه ای، ملی، بین المللی و دانشجویی برگزار می شود. برای اینکه کنگره ای در هر یک از مقوله های برتر قرار داده شود، باید یک ویژگی خاص داشته باشد.

کنگره چیست؟

از دیدگاه کلی می توان گفت که کنگره یک جمع بندی رسمی از کارشناسان و افراد با تجربه است که در آن یک طرح جدید علم، نتایج تحقیقات و پژوهش ها در مورد موضوع علمی خاص بصورت ارائه یک مقاله، سخنرانی و پوستر برگزار خواهد شد و نتایج و دستاوردهای این کنفرانس به طور عمومی و رسمی منتشر خواهد شد. کنگره دارای سخنرانان متعدد است و از یک تا پنج سال به طور مداوم تکرار می شود. مدت زمان کنگره معمولا دو روز یا بیشتر است. برای هر کنگره ضروری است کمیته تخصصی تشکیل دهند.

از لحاظ نامگذاری، چندین کلمه از جمله کنفرانس، همایش، سمپوزیوم، گردهمایی، کنگره، سمینار استفاده می شود که از لحاظ فنی و عملی در ایران تفاوتی میان این ها وجود ندارد و هیچ فرقی در این عناوین نیست و تعریف دقیق این کلمات موجود نیست. بنابراین، از نظر برگزاری صریحا میتوان گفت که بین انتخاب کلمات و عبارات تفاوتی وجود ندارد و استفاده از عنوان کنگره نمایانگر بیشتر یا کمتر یا بالاتر از سطح اعتبار نیست. در بخش مرجع، تمامی اظهارات فوق برای اشاره به جمعی علمی و پژوهشی استفاده می شود. در ادامه با مصادیق ملی بودن یک کنگره آشنا شوید.

 

مصادیق ملی بودن یک کنگره

  • کنفرانس هایی که از لحاظ علمی برای دریافت مقالات یا شرکت کنندگان و سازمان دهندگان حداقل در سطح منطقه ای باشد، می تواند در سطح ملی قرار بگیرد.
  • کنفرانس هایی که علمی و رونوشت های مقالات و یا شرکت کنندگان و سازمان دهندگان آنها حداقل در سطح ملی و بین المللی باشد تحت این استاندارد در دسترس هستند.
  • تعاریف ارائه شده برای اصلاحات فوق ممکن است در برخی از موارد یا تعاریف ارائه شده توسط آکادمی ادبیات و آکادمی فارس با شرایط مشابه متفاوت باشد. بدیهی است، تعریف استاندارد اصطلاحی مد نظر است و تعریف واژگان در نظر گرفته نمی شود.