• محورها

  • شهر هوشمند
    ارتباط بین شهر هوشمند و دولت الکترونیکالگوها و مدلهای شهر هوشمند با درنظر گرفتن الزامات فرهنگی
    بررسی الزام ارتقای آگاهی و شناخت مدیران شهری در تحقق شهر هوشمند
  • اینترنت اشیاء
  • امینت فناوری اطلاعات
  • هوشمند سازی نظام اداری
    بررسی زیرساخت ها و تجهیزات شهرهای هوشمند
    بررسی نقش اینترنت اشیاء در شهر هوشمند
 • اهداف

  • آشنایی با چگونگی ایجاد یک شهر هوشمند
    بررسی نمونه هایی از شهرهای هوشمند دنیا و فناوری‌های جدید
    بازخوانی قوانین و مقرّرات حوزه فناوری و شناسایی خلاءهای قانونی موجود
  • تبیین و بررسی مفهوم دولت همراه
    تبادل دیدگاه ها و بهره‌مندی از تجارب بین المللی
    انتقال دانش فنی شهر هوشمند و ارتقای سطح دانش دستگاه‌های ذیربط
    کمک به توسعه و گسترش پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و توسعه شهر هوشمند
 • مشارکت کشورهای خارجی

 • کنگره بین المللی شهر هوشمند ۲۰۱۸ میزبان اساتید و متخصصین کشورهای مختلف جهان از چمله اسپانیا، ایتالیا، یونان، استرالیا، بلژیک و … است که به بررسی مدل‌های مختلف شهر هوشمند و تشریح و معرفی عمده آن می‌پردازد.

  “میکل استاپه والس” یکی از اعضای دولت اسپانیاست که از انجام تحولات دولت دیجیتالی و نوآوری‌های عمومی برای منفعت کل جامعه استقبال می‌کند. وی علیرغم ۲۰ سال تجربه در زمینه تحولات دیجیتالی و پروژه های نوآورانه در دولت و امور اجرایی در صنایع مختلف،‌همیشه مشتاق پیشرفت و یادگیری‌ست. درحال حاضر ایشان به عنوان معاون دولت باز اسپانیا و معاون ارشد مدیریت عمومی انجمن *** فعالیت دارند. استاپه در زمینه مهندسی ارتباطات در دانشگاه پلی تکنیک اسپانیا و دانشگاه *** تحصیل کرده و درحال حاضر چندین دوره‌ی آموزشی در دانشگاه *** اسپانیا را مدیریت می‌کند.

 • نمایشگاه شهر هوشمند

 • نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند ۲۰۱۸ با حضور مدیران فناوری و صاحبان صنایع در حوزه های متنوع شهر هوشمند نظیر امنیت فناوری و اینترنت اشیاء با حضور و مشارکت شهرداری‌ها،‌سازمان‌ها و متخصصین و ارائه توانمندی‌ها و تجربیات در حوزه فناوری‌های شهر الکترونیک و با هدف بررسی عملکرد‌ها،‌نوآوری‌ها و دستاوردهای آن شهرداری‌ها برگزار می گردد. همچنین در مراسم اختتامیه از شهرداری‌های موفق در این عرصه تقدیر به عمل خواهد آمد.

 • پنل‌های تخصصی

 • در کنگره بین المللی شهر هوشمند ۲۰۱۸،‌ پنل‌های تخصصی مختلف به صورت همزمان در سالن‌های جانبی محل برگزاری با حضور اساتید و مدیران عالی فناوری برگزار خواهد شد.

 • کارگاه‌های آموزشی

 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه مدیریت شهر هوشمند،‌اینترنت اشیاء و امنیت فناوری اطلاعات از نگات حائز اهمیت این رویداد است.