اخبار

کنگره بین المللی فناوری های هوشمند

کنگره بین المللی فناوری های هوشمند ۲۰۱۸ در ۲۴ و ۲۵ مرداد در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می گردد